Bosbezitters

De bosbezitter is de belangrijkste schakel in ons productieproces. De bosbezitter is de leverancier van onze grondstof. Zonder deze particulier, gemeente of natuurorganisatie is er voor ons geen grondstof. Niet alleen de mate waarin het hout (de grondstof) beschikbaar is, maar ook de kwaliteit van het hout op stam wordt mede bepaald door de bosbezitter.

 

Rhs Int. BV werkt met exploitanten en transporteurs die oog hebben voor het bezit. Alleen wanneer de bosbezitter tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden, is de exploitatie geslaagd.

 

Door bosbezitters tevreden te stellen, creëren wij continuïteit te in de aanvoer van onze grondstof.

Neem voor meer informatie contact met ons op