Houtkwaliteit

Bij RHS rondhout doen wij altijd onze uiterste best om kwalitatief goede producten aan u te leveren. Vanwege het natuurlijke karakter van het product dat wij verkopen, kunnen wij hier echter niet altijd garant voor staan. Hout is immers een natuurproduct en daarom is elk stuk uniek. Dit betekent ook dat de kwaliteit per stam, en zelfs nog binnen de stam behoorlijke verschillen kan vertonen.

 

Op deze pagina beschrijven wij de voornaamste kenmerken van hout en daarmee tevens de gebreken die deze met zich mee kunnen brengen. Hiermee willen we bereiken dat u als klant en wij als leverancier op één lijn zitten wat betreft de kwaliteitsverwachting.

 

Houtsoorten en duurzaamheid

Bepaalde houtsoorten zijn beter of minder bestand tegen bepaalde schimmels, dieren zoals insecten en weersinvloeden. Naarmate een houtsoort beter bestand is hiertegen, wordt een hogere duurzaamheid eraan toegekend.

 

Duurzaamheidsklassen hout

Klasse 1: zeer duurzaam: 25 jaar en langer

Klasse 2: duurzaam: 15-25 jaar

Klasse 3: matig duurzaam: 10-15 jaar

Klasse 4: weinig duurzaam: 5-10 jaar

Klasse 5: niet duurzaam: minder dan 5 jaar

 

Fijnspar (vurenhout)

Vuren valt onder de duurzaamheidsklasse 4. Vuren is het meest gebruikte hout in de bouw. Vers gezaagd en geschaafd is vuren bijna wit; na langdurig blootgesteld te zijn aan licht wordt de kleur geel tot geelbruin. Er is vrijwel geen onderscheid zichtbaar tussen kernhout en spint. Vuren is makkelijk te bewerken, zowel machinaal als met de hand, het gewicht is gering en het heeft maar weinig knoesten. Het hout is harshoudend maar zonder een scherpe harsgeur.

 

Douglas

Douglas valt onder de duurzaamheidsklasse 3. Douglas is relatief harsrijk en heeft een bruinrode kleur. In droge toestand wordt het hout zeer hard, voor naaldhout althans. Douglas is geschikt om onverduurzaamd buiten te gebruiken.

 

Grove den (grenenhout)

Grenen wordt gekenmerkt door een groot verschil tussen kern- en spinthout. Het lichte spinthout is niet duurzaam, het bruinrode kernhout wel (klasse 3). Grenen bevat relatief veel hars, is daarom goed bestand tegen insecten en geschikt voor buitengebruik, mits ontdaan van spinthout.

 

Lariks

Lariks valt onder de duurzaamheidsklasse 2. Larikshout is van nature zo duurzaam dat het onbehandeld buiten kan worden toegepast.

 

Spinthout

Spinthout is het zachtere hout dat zich in de stam bevindt tussen het kernhout en de bast. Het spinthout verzorgt de opwaartse sapstroom en dient als opslagplaats voor voedingsstoffen. Het heeft exact dezelfde structuur als het kernhout, maar een andere chemische inhoud: het mist de afzetting van stoffen die het kernhout beschermen. Spinthout hoeft ook niet voor de stevigheid van de boom te zorgen. Het is zachter en, in gekapte vorm althans, van mindere kwaliteit dan het hout in de kern. Verder is spinthout vaak gevoelig voor bacteriën en schimmels.

 

Kleur- en structuurverschillen

Kleur- en structuurverschillen zijn natuurlijke kenmerken van hout. Verschillende stukken hout van eenzelfde soort, kunnen verschillend van kleur en/of structuur zijn. Deze verschillen kunnen zelfs nog optreden binnen eenzelfde stam. Bovendien zal hout onder invloed van weersinvloeden en uv-straling van de zon in de loop der tijd verkeuren.

 

Scheuren, buigen, kromtrekken

Hout werkt. Dit betekent dat het krimpt als het droogt en dat het zwelt als het nat wordt. Dat gaat nooit over, uitgewerkt hout bestaat niet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld metaal verandert hout niet veel van vorm onder invloed van de temperatuur, maar vooral door vocht. Niet alle houtsoorten werken even veel.

 

Het hout krimpt bij droogte niet regelmatig. Dit houdt onder andere in dat bijvoorbeeld een houten paal aan de buitenzijde meer krimpt dan aan de binnenzijde (naar het hart toe). Hierdoor ontstaan er spanningen die tot scheurvorming kunnen leiden.

 

Maatvastheid

Het werken van hout heeft tevens invloed op de maatvastheid.

 

Pinholes

Pinholes zijn kleine gaatjes, veroorzaakt door nathoutboordertjes. Deze insecten voeden zich met de sappen van de boom. Nadat de boom gekapt is sterven deze insecten en bestaat er dus geen gevaar meer dat er nieuwe pinholes ontstaan. Deze pinholes zijn volstrekt onschadelijk en hebben ook geen invloed op de duurzaamheid of op de statistische eigenschappen van het hout.

 

Aantasting door insecten

Houtaantastende insecten kunnen wij onderverdelen in 2 groepen, te weten nathoutboorders en drooghoutboorders.

 

Nathoutboorders

Nathoutboorders kunnen alleen leven in levend hout (op stam staand of pas gekapt hout). Eitjes van nathoutboorders komen niet meer in ontwikkeling als de sapstroom van de boom is gestopt. Soms komen nathoutboorders binnenshuis voor. Ze worden dan gevonden in openhaardhout. Voorbeelden zijn de veranderlijke boktor en houtwespen. Bestrijding van deze insecten binnenshuis is vaak niet nodig.

 

Enkele soorten van nathoutboorders zijn:

•Boktorren

•Houtwespen

•Ambrosiakevers

 

Drooghoutboorders

Drooghoutboorders komen veelvuldig voor in verwerkt hout in woningen, kerken, molens en andere gebouwen. Afhankelijk van de soort kever kan zowel loof- en naaldhout aangetast worden. Drooghoutboorders kunnen grote tot zeer grote schade aan hout veroorzaken.

 

Drooghoutboorders zoals de gewone houtwormkever, huisboktor, spinthoutkever of bonte knaagkever tasten niet alleen de kapcontructie en vloeren aan maar ook uw meubilair, schilderijlijsten, parketvloeren, beelden of kunstvoorwerpen. Van de 5 duurzaamheidsklassen waarin alle houtsoorten zijn ingedeeld, worden alleen de soorten uit klasse 1 en 2 niet of nauwelijks aangetast.

 

Schimmels

Schimmels breken hout af met een soort verteringssappen: enzymen. Deze werken alleen in een waterige omgeving: zonder water ligt de werking van enzymen stil en is schimmelaantasting niet mogelijk. Hout bevat voor schimmels voldoende water vanaf een vochtgehalte van ongeveer 22%. Schimmels groeien dan nog traag. Pas onder hogere houtvochtgehalten (26% of hoger) verspreiden schimmels zich sneller. In vochtig hout treedt niet onmiddellijk schimmelaantasting op: schimmels kunnen hout alleen aantasten, wanneer het langdurig vochtig blijft. Daar komt nog bij dat sommige houtsoorten van nature weerstand bieden tegen schimmels. Daardoor treedt aantasting niet op, of pas na jarenlange vochtbelasting.

 

Verkoopvoorwaarden m.b.t. kwaliteit

Gelet op bovenstaande overwegingen, hanteren wij de verkoopvoorwaarde dat wij geen garantie geven op eventuele gebreken, die na de verkoop aan het licht komen en waar wij ten tijde van de verkoop geen kennis van hadden of behoorden te hebben.

Neem voor meer informatie contact met ons op